AMARYLLIS MEDIA

Häftad, 94 sidor
Format 135 x 213 mm
ISBN 91-9738-442-9

För mer information kontakta 
Eva Lindholm 
Amaryllis Media 
epost eva@amaryllis.se

Mahamudra

Den stora vägen till upplysningen
av Lama Sherab Gyaltsen Amipa

"Essensen av Buddhas lära är kärlek och medkänsla, eftersom Buddhas natur är kärlek och medkänsla.

Ur kärlek och medkänsla utvecklas den vishet som leder till upplysningen."


Efter omfattande filosofiska och psykologiska studier av buddhismen och med egen djup andlig erfarenhet visar Lama Sherab i denna bok nivåer och övningar på en väg vars mål är mahamudra, upplysningen. Han ger förklaringar om olika övningar som leder till en ny andlig inställning. Lama Sherab beskriver klart och koncist en buddhistisk väg för såväl nybörjare som för den som har tidigare erfarenhet.
Mahamudraövningen består av förberedande övningar och tre delar: basen, vägen och målet. I de förberedande övningarna samlar man förtjänst genom många goda handlingar.

Basen är den grundläggande träningen av sinnet. Vägen är de sex fulländningarna (generositet, moral, tålamod, flit, koncentration och vishet), koncentrationsövning och insiktsmeditation. Målet är upplysningen eller mahamudra. Boken innehåller även en tantrisk meditation över Avalokiteshvara, den allomfattande kärlekens och medkänslans boddhisattva. För att kunna utföra denna övning är det dock nödvändigt att man fått vägledning och initiation av en erfaren lärare.