AMARYLLIS MEDIA

Häftad, 28 sidor
Format 210 x 270 mm
ISBN 91-9738-443-7

För mer information kontakta 
Eva Lindholm 
Amaryllis Media 
epost eva@amaryllis.se

Tibet ett ockuperat land

Ett studiematerial från Svenska Tibetkommittén

1949-50 invaderade kinesiska trupper det självständiga landet Tibet och tio år senare tvingades dess statsöverhuvud Dalai Lama i landsflykt.

Tibet är fortfarande ockuperat och den tibetanska befolkningen förnekas fortfarande de mest grundläggande mänskliga rättigheterna, inte minst rätten till självbestämmande.

Det internationella samfundet har aldrig givit Tibet sitt fulla politiska stöd utan har föredragit att bevara ett gott förhållande till Kina. Den svenska regeringens ställning i Tibetfrågan ligger helt i linje med den internationella. Det stöd som man i viss mån givit tibetanerna har gällt individuella mänskliga rättigheter och inte Tibet status.

Den tibetanska befolkningen får finna sig i en massiv kinesisk invandring, plundring av naturresurser och att integreras i ett ekonomiskt och politisikt system som definieras av Kina. De har själva ingen möjlighet att påverka förhållandena i sitt land. De kinesiska myndigheterna slår ned varje försök till protest och håller befolkningen i ett järngrepp.

Innehåll:
Kort om Tibet
Tibets historia - en översikt
Förhållandet mellan Tibet och Kina efter 1950
Tibet och folkrätten
Mänskliga rättigheter i Tibet
Tibet - Den ekologiska situationen
Tibet - En buddhistisk kultur
Dalai Lama
Livet i exil
Att resa i Tibet
Vad du kan göra för Tibet