AMARYLLIS MEDIA

Häftad, 152 sidor
Format 135 x 210 mm
ISBN 978-91-9738-445-2

För mer information kontakta 
Eva Lindholm 
Amaryllis Media 
epost eva@amaryllis.se

Tibet och den svenska tystnaden

av Katrin Goldstein-Kyaga

När Kina invaderar Tibet 1949-1950 är Sverige tyst. När brotten mot mänskliga rättigheter är som värst i Tibet är Sverige tyst. När FN:s generalförsamling tar upp Tibet-frågan 1965 lägger Sverige till skillnad mot andra västländer ned sin röst. Och när Dalai Lama som nybliven fredsprismottagare besöker Sverige 1990 får han inte träffa någon representant för den svenska regeringen utom kyrkoministern.
 
Sedan Olof Palmes tid som statsminister har Sverige gjort sig känt som en förkämpe för världens förtryckta folk. Ändå har den svenska regeringen varit märkligt tyst när det gäller Tibet. Vad beror den svenska politiken på? Var Tibet ett självständigt land eller inte när Kina gick in där? Hur mycket visste egentligen Sverige om situationen i Tibet före den kinesiska invasionen och efter att Kina tagit makten där? Påverkades man av propagandan? Vilken ställning intog Sverige jämfört med omvärlden? Det är frågor som boken ger svar på. Mot bakgrund av en sammanställning av forskningen om Tibets politiska status presenteras Sveriges Tibetpolitik. Med hjälp av dokument från det svenska utrikesdepartementet, riksdagsprotokoll och presscitat ges en ibland både komisk och avslöjande bild av svensk Tibetpolitik.
 
Docent Katrin Goldstein-Kyaga är forskare och universitetslektor vid Stockholms universitet. Hon har arbetat med flera forskningsprojekt om Tibet och har både vistats bland tibetanska flyktingar i Indien och rest i Tibet.